Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek

 

Welkom

Welkom op de homepage van BALK, de landelijke Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek.

 

BALK ondersteunt en stimuleert amateurkunst waarbij koormuziek al dan niet in combinatie met theater of dans een rol speelt. We ondersteunen onze groepen, door bijvoorbeeld afspraken te maken met Buma en door het regelmatig verspreiden van een nieuwsbrief met daarin het laatste muziektheater- en koornieuws. We stimuleren deze vorm van amateurkunst door bijvoorbeeld festivals en workshops te faciliteren.

 

Wat BALK nog meer voor jullie kan betekenen, lees je verder op deze site.

 

 
09 jul
lees verder
Ledenaantal BALK opnieuw gegroeid
Het ledenaantal van BALK is in 2018 opnieuw gegroeid. Per 31 december waren 568 groepen lid van BALK. Samen vertegenwoordigen die 16.049 individuele leden. De cijfers staan in het Bestuurlijk Jaarverslag 2018. Vorig jaar meldden zich 41 groepen aan als lid. 22 zegden hun contributie op, voornamelijk als gevolg van opheffingen en/of fusies. De netto toename was dus 19 groepen. In het
20 jun
lees verder
BALK-lid Music All Enschede is Club van het Jaar 2019!
Muziektheatergroep Music All uit Enschede is uitgeroepen tot Club van het Jaar 2019 in de categorie Cultuur. De groep is lid van BALK en kent een rijke historie. Naast Music All dongen nog drie BALK-leden mee naar de titel. De verkiezing Club van het Jaar is een initiatief van Rabobank, NOC*NSF, het LKCA, Kunstbende, AD en de regionale dagbladen. Ook in de categorie Sport is een Club van het
18 jun
lees verder
Spirit en Voice Over winnaars in Zevenbergen
Zanggroep Spirit heeft De Fendert Zingt/BALK Festival Zuid gewonnen bij de koren. Het koor uit Best staat onder leiding van Don Henken. Bij de ensembles/vocal groups won Voice Over waar Annalisa Schmad aan het roer staat. De groep zong bijna een thuiswedstrijd in De Borgh in Zevenbergen. Van harte gefeliciteerd! Het festival stond in het teken van Het Weer. Veel koren en zanggroepen hadden
21 sep
lees verder
Au bain Marie: concert 'in de overgang'
Op zaterdag 21 september geeft Au bain Marie een heel speciaal concert: de zangeressen nemen die avond afscheid van oprichtster en dirigent/arrangeur Akke Feenstra. Dat geldt ook voor de vaste pianiste Anke Piersma. Marie is dus 'in de overgang'... naar een nieuwe dirigent en pianist!   Au bain Marie pakt enorm uit: een superprogramma met prachtige nieuwe nummers, maar natuurlijk...
22 sep
lees verder
Koffieconcert van VPS KeK in kerkje van Epse
De vier heren van VPS KeK - dat staat voor Vocal Performance System Knapen en Knarren - maken sinds 2012 in de huidige samenstelling van elk optreden een klein feestje. Gevoelige nummers worden met gemak afgewisseld met aanstekelijke uptempo songs in bijzondere arrangementen. Er wordt gezongen in verschillende talen zoals Engels, Duits en Nederlands, en soms wordt zelfs een woordje Spaans niet...
29 sep
lees verder
Venrode Voices organiseert īDrie koren in concert'
Onder de title 'Sparkling Sounds' gaan drie topkoren op 29 september 2019 'in concert' in de Schouwburg. Het zijn Venrode Voices, een bekend popkoor uit Venray, Castellumkoor uit Alphen aan den Rijn en het Remunjs Theaterkoor uit Roermond. Alle drie de koren staan onder de inspirerende leiding van dirigent, pianist en arrangeur Max Smeets. De koren zorgen voor een sprankelend...
Lid worden van BALK

Lees hier wat BALK voor jouw groep kan betekenen!

 
Veelgestelde vragen
We zijn bij BALK aangesloten. Toch kreeg ons koor laatst een BRIEF van BUMA. Hoe zit dat?

BALK betaalt uit de contributies de auteursrechtenafdracht voor het ten uitvoer brengen van muziek aan BUMA, dus daar hoeven onze leden zich geen zorgen over te maken. Toch benadert BUMA de koren over uitgevoerde muziek middels een steekproef.

De rechten worden door BUMA geïnd en uitbetaald aan de auteurs. Het is ondoenlijk om precies bij te houden hoe vaak een bepaald muziekstuk ten gehore wordt gebracht. Daarom wordt voor de uitbetaling aan de auteurs een verdeelsleutel gehanteerd. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de praktijk. Daarom schrijft BUMA ieder jaar een selecte groep koren aan met het verzoek het door hen gezongen repertoire op te geven. Aan de hand van deze steekproef kan dan een verdeelsleutel worden vastgesteld.

Om eventuele misverstanden te voorkomen: BUMA gebruikt de gevraagde gegevens enkel en alleen voor het kunnen vaststellen van een verdeelsleutel. Er is géén gegevensuitwisseling met Musi©opy of uitgevers van muziek. Ook heeft de opgave geen invloed op het tarief dat BUMA voor de uitvoerende hanteert. Angst voor sancties omdat er mogelijk niet gewerkt wordt met legale bladmuziek en/of kopieën is dus niet nodig! Gebleken is dat koren nogal eens geen gehoor geven aan dit verzoek. Jammer, want de auteurs van al die mooie songs die we zingen hebben recht op een redelijk deel van de zgn. BUMA-rechten. BALK adviseert haar achterban daarom het repertoire gewoon aan BUMA op te geven als daarom wordt gevraagd.

Kunnen wij onze aangekochte partituren ook door onze leden laten gebruiken met een iPad, op de repetitie avonden?

In principe is voor het verspreiden van muziek via digitale middelen auteursrecht (zgn. copyright) verschuldigd. Dit is niet afgedekt via de contributie aan BALK. Het copyright voor papieren kopieën wordt geregeld door FEMU. Je kunt hiervoor een licentie met hen overeenkomen. Als je dat via BALK regelt, dan krijg je korting (zie elders op de site). FEMU heeft in onderzoek of zij ook licenties voor digitale kopieën kunnen afgeven. Tot op heden worden de rechten voor digitale verspreiding door STEMRA geïnd. Overigens blijft onverlet dat er voor ieder koorlid een origineel exemplaar moet zijn aangeschaft.

Ik ben bondslid van BALK moet ik dan nog rekening houden met andere auteursrechten?

Dat ligt eraan. We nemen aan dat het iedereen inmiddels voldoende duidelijk is dat je je partituren niet zomaar lukraak mag kopiëren. Je kunt hiervoor even kijken op de site bij het onderdeel 'kopiëren van bladmuziek'. Verder moet je als je met je zanggroep een cd of dvd wilt opnemen rekening houden met auteursrechten voor het vastleggen van auteursrechtelijk beschermt materiaal op beeld/geluiddragers.

Wij willen graag ons concert promoten bij onze collega-koren. Hebben jullie een mailinglijst van alle BALK-leden?

BALK mag vanwege de wet op de privacy geen gegevens van de leden verschaffen, ook niet aan BALKleden zelf. Je kunt wel een bericht sturen naar de webmaster (redactie@balknet.nl). Hij kan dan een aankondiging plaatsen op onze Facebookpagina en jullie in de agenda opnemen op www.balknet.nl.


 
Aanmelden nieuwsbrief
Aanmelden nieuwsbrief
Gezocht
Groep zoekt nieuwe leden
Vocal Group XXL zoekt nieuw talent!
Groep zoekt dirigent/muzikaal leider
Liturgisch koor Driehuis-Velsen zoekt dirigent
Delen: