Bestuur

Het bestuur van de stichting BALK is verantwoordelijk voor het inhoudelijke en financiële beleid en vertegenwoordigt BALK extern. Het bestuur stuurt de directeur aan die de dagelijkse leiding van het BALK Bureau heeft. Het bestuur bestaat geheel uit personen die zich uit betrokkenheid met de doelstellingen op vrijwillige basis inzetten.

 


Erica Tervelde

Sinds 2011 was ik voorzitter van BOOG-Nederland en vanaf 1 januari 2017 ben ik voorzitter van BALK. Door verschillende zangprojecten kwam ik hobby- en beroepsmatig in contact met lichte koormuziek en andere zanggenres. Kennis delen, elkaar versterken en nieuwe ervaringen opdoen, daar zet ik me bij BALK graag voor in.

In het dagelijks leven werk ik als bestuurskundige freelance projectmanager in de publieke en culturele sector. Ik woon in Leeuwarden en reis voor mijn werk door het hele land.

 


Nicole Bakker

Als tiener zong ik in het jongerenkoor, als twintiger bij de operettevereniging en als dertiger en veertiger bij een musicalvereniging. Inmiddels zing ik af en toe bij een klassiek projectkoor. Ik kwam in 2013 als penningmeester in het BOOG-bestuur en gaf mede vorm aan het proces van samengaan met BALK. Ik draag met plezier mijn steentje bij aan deze ontwikkelingen!

 

 


Thomas Hessels

Ik zing in vocal band Juice (voorheen Rhythm & Juice) uit Utrecht, arrangeer voor vocale groepen en schrijf liedteksten (Zie www.thomashessels.nl). Tussen 2000 en 2013 was ik medeorganisator van BALK Festival West, sinds 2011 ben ik lid van het landelijk bestuur. Hier draag ik graag bij aan een sterke landelijke zangersbond binnen de lichte muziek, die zorgt voor de beste randvoorwaarden voor zangers en zangeressen om hun hobby te kunnen uitoefenen. Voor het dagelijks brood werk ik als beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 


Hilde Kauffman

Begin 2017 sloot ik me aan bij het enthousiaste bestuur van BALK. Ik vind het belangrijk dat er een organisatie is die de belangen behartigt van muziektheatergezelschappen. Deze vorm van theater, of het nou gaat om musical, opera of operette, biedt zoveel mogelijkheden om mensen intrinsiek te bewegen. De combinatie van disciplines maakt het ook ingewikkeld, daar wil ik als bestuurslid van BALK een stuk in ontzorgen. Ik heb bestuurlijke ervaring opgedaan als voorzitter van Starlight Boulevard, een ambitieuze musicalgroep uit Utrecht. En ik ben hartstochtelijk vrijwilligster van de musical van groep 8 bij mijn kinderen op school. Als arbeidspsychologe en bedrijfskundige hou ik mij hiernaast bezig met bedrijfskundige / HR vraagstukken.

 


Bestuurlijk Jaarverslag 2018

Benieuwd welke activiteiten BALK in 2018 heeft ondernomen? Wat ons bezighield? Welke ontwikkelingen er waren binnen onze organisatie? Of welke statistieken te zien waren in het ledenbestand van BALK?

 

Lees er alles over in ons Bestuurlijk Jaarverslag 2018. Je kunt het hier downloaden: BALK Bestuurlijk Jaarverslag 2018.

 

Delen: