Leden van BALK kunnen gebruik maken van verschillende services en voordelen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste services voor BALK-leden.

 

Collectieve afdracht BUMA-rechten

Koren en zanggroepen zijn wettelijk verplicht per lid een bedrag aan Buma te betalen voor het ‘ten gehore brengen’ van muziek. Bondsleden van BALK profiteren van de voordelen van een collectieve overeenkomst betreffende afkoop van BUMA rechten waardoor deze kosten tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Meer informatie over auteursrechten en de afdracht ervan

 

Samenwerking

BALK is gericht op samenwerking. Een belangrijke partner is LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), de landelijke stichting die amateurkunstorganisaties met raad en daad ondersteunt.

Een heel andere invalshoek bij samenwerking is de mogelijkheid om scholieren die een maatschappelijke stage willen lopen in te schakelen bij de organisatie van een concert of festival. Meer informatie

 

Verzekeringen

BALK heeft een overeenkomst met de Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (LOPRZ). Die houdt in dat alle bij BALK aangesloten koren en groepen kunnen profiteren van de mogelijkheid om via de LOPRZ een WA-, Collectieve ongevallen-, Instrumenten- en/of Rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Meer informatie over verzekeringen

 

Dirigententarieven en -contracten

Er bestaat nogal wat onduidelijkheid rond de BTW die dirigenten zouden moeten berekenen. Onduidelijkheid die is ontstaan door wijzigingen in het belastingtarief, onderscheid in tarief voor repetities resp. uitvoeringen en een vonnis van de rechtbank in Haarlem, die niet meeging in de uitleg van de wet door de belastingdienst.

Daarom hebben we een pagina toegevoegd met extra informatie en tips over hoe hiermee om te gaan ►

 

Elk koor en bijna elke vocal group heeft ermee te maken: afspraken met en betalingen aan koordirigenten, begeleiders, enz. Hiervoor zijn goede voorzetten gegeven door de Verenigde Nederlandse Korenorganisaties (VNK) en de Koninklijke Nederlandse Toonkunstvereniging (KNTV).

Downloads:

Model Dirigentenovereenkomst (pdf)

VNK Adviestarieven dirigenten 2016 (pdf)

 

Boek Koorregie voor jubilerende koren

In het najaar van 2014 verscheen van de hand van Marijke de Wit en Meta Stevens een prachtig boek over Koorregie. Wanneer jouw koor een jubileum te vieren heeft laat dat dan weten via een bericht aan administratie@balknet.nl en BALK stuurt jullie het boek toe!

 

ZINGmagazine voor een speciale BALK-ledenprijs

ZINGmagazine is een tweemaandelijks magazine voor iedereen die van zingen houdt. Leden van alle bij BALK aangesloten koren en zanggroepen kunnen via BALK tegen een gereduceerde prijs een abonnement nemen op ZINGmagzine. Deze prijs is voor het jaar 2017 vastgesteld op € 25. Een normaal abonnement kost € 32,50. Aanmelden gaat eenvoudig met het aanmeldingsformulier dat je hier kunt downloaden. Dit formulier moet ondertekend worden ingestuurd i.v.m. de incassomachtiging. Een ondertekend formulier mag ook worden gescand en gemaild naar administratie{at}balknet.nl.

N.B. Lopende abonnementen op ZINGmagazine kunnen uitsluitend per 1 januari worden omgezet naar kortingsabonnementen.

 

 

Delen: