Samenwerking in de vorm van maatschappelijke stage

 

Maatschappelijke stages helpen organisatie

Leerlingen voortgezet onderwijs gemotiveerde 'extra handen' bij concert en festival

 

Bij de organisatie van je eigen concert of festival heb je veel mankracht nodig. Deze mankracht is steeds moeilijker te vinden, aangezien mensen tegenwoordig vele interesses hebben en daardoor een volle agenda. Hoe kom je dan aan voldoende vrijwilligers? Wellicht is het aanbieden van een maatschappelijke stage (MAS) een oplossing voor je koor.

 

Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs, die starten in het schooljaar 2011-2012 dienen minimaal 30 uur maatschappelijke stage te vervullen. Er zijn speciale stagemakelaars in alle regio’s in Nederland aangesteld, die bemiddelen bij het plaatsen van leerlingen voor stages.

 

Doel van de maatschappelijke stage is leerlingen een onbetaalde bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Ze dienen zelf actief op zoek te gaan naar stageplaatsen, maar elke organisatie of vereniging kan in contact treden met een stagemakelaar om stageplaatsen aan te bieden.

Een eigen concert of festival is een mooie gelegenheid voor leerlingen om hun steentje bij te dragen en om een kijkje achter de schermen te nemen bij het tot stand komen van een groter project. Wellicht raken ze ook geïnspireerd om zelf bij een (jeugd)koor aan te sluiten, die lichte muziek zingen.

 

BALK heeft ervaring opgedaan met maatschappelijke stage tijdens het BALK Totaal Vokaal festival in Ulft op 13 november 2010. Tien enthousiaste leerlingen van het Wesenthorst College hebben de hele dag de volgende taken uitgevoerd:

• bewaken garderobe

• deurwacht bij de deuren van de concertzalen

• rondleiden locatie contactpersonen van de koren bij binnenkomst

• helpen met opbouwen van workshopruimtes

• catering helpen met klaarzetten van buffet

 

De school had naar aanleiding van mijn verzoek zelf een oproep gedaan bij verschillende klassen en deze 10 leerlingen hadden zichzelf opgegeven. Ondanks hun jonge leeftijd toonden ze al snel eigen initiatief. Je moet er als organisatie wel rekening mee houden, dat de leerlingen goede instructie en begeleiding nodig hebben, aangezien ze nog jong zijn.

De leerlingen zelf waren erg enthousiast en wilden dit jaar bij een nieuw festival graag weer helpen.

 

Voor maatschappelijke stages kan je op de website www.maatschappelijkestage.nl alle informatie vinden over richtlijnen, voorbeelden van stages etc.

Op www.movisie.nl/overzichtmakelaars vind je een overzicht van organisaties in jouw buurt, die je kan benaderen voor het aanbieden van stageplaatsen.

 

Heb je zelf goede ervaringen met maatschappelijke stage dan vernemen wij dat graag! Stuur dan je reactie naar administratie{at}balknet.nl.

 

Marcelle Hermsen

 

 

Delen: