Fondsen

 

Welke fondsen zijn er en waar zijn ze te vinden?

Voor koren en vocal groups is het vaak moeiiijk om het financiële plaatje rond te krijgen. Daarvoor kan je hulp inroepen van cultuurfondsen. Hieronder vind je een overzicht van de in Nederland actieve fondsen die je om een bijdrage kunt vragen om je begroting sluitend te krijgen

 

Algemeen

Fondswerving Voor heel veel informatie over fondsen en (tips voor) het aanvragen ervan: www.fondswervingonline.nl

 

Landelijk

De Hypotheker (“Jazeker! De Hypotheker!”) ken je waarschijnlijk wel als het grootste onafhankelijke advieskantoor op het gebied van hypotheken en financiele dienstverlening in Nederland. Maar wist je dat De Hypotheker ook al jarenlang kleine en grote muzikale evenmenten sponsort? 

 

Prins Bernhard Fonds www.cultuurfonds.nl

 

VSB Fonds www.vsbfonds.nl

 

Fonds voor cultuurparticipatie www.cultuurparticipatie.nl

 

www.snsreaalfonds.nl richt zich op professionals, geen amateurkunst

 

Het Blockbusterfonds stimuleert en initieert de totstandkoming van belangrijke en uitzonderlijke, zo mogelijk multidisciplinaire culturele evenementen in Nederland met een zo groot mogelijk (inter)nationaal publieksbereik. De nadruk ligt op nieuwe initiatieven en samenwerking tussen culturele instellingen. www.blockbusterfonds.nl

 

www.fondspodiumkunsten.nl Het Fonds Podiumkunsten is hét cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. 

 

www.jeugdcultuurfonds.nl Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen in minstens één kunstdiscipline. Het fonds richt zich op het wegnemen van de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities.

 

Regionaal 

Groningen

Essent/RWE Cultuurfonds www.essent.nl

voor kleinschalige culturele projecten in Noord-Oost Groningen (uitsluitend de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum)

 

Utrecht e.o

Stichting Carel Nengerman Fonds www.carelnengermanfonds.nl

Voor kleinschalige projecten in Utrecht en de Provincie Utrecht

 

kfHein Fonds www.kfhein.nl

 

Mien van ’t Sant Fonds www.mienvantsantfonds.nl

De stichting Mien van ‘t Sant Fonds is op 24 augustus 1987 door schrijfster Mien van ‘t Sant opgericht. Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de Vijfherenlanden. De landstreek Vijfherenlanden ligt tussen Lek en Linge met de plaatsen Vianen, Leerdam, Gorinchem en de gemeente Zederik.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, concerten, exposities, uitvoeringen, en dergelijke.

 

 

Delen: